Policy

‘Neptunea’ is a Belgian group of active conchologists and shell collectors.

DSC_3217

We decide in favour of the following targets:

 • monthly meetings at Prinses Stefanieplein 43, 8400 Oostende, Belgium;
 • publication of the magazine ‘Neptunea’, managed by the responsible Frank Nolf;
 • a website <www.neptunea.org>, run by Delphine Clement as a webmaster;
 • determination of mollusks, exchange of knowledge and shell specimens: the ‘Square House’ possesses not only a library with hundreds of books, periodicals and papers but also a number of microscopes available for members to study their molluscs;
 • possibility to contact the ‘Square House’ for online determination of shells;
 • the description of new species and the revision of a species, a genus or a family in the magazine;
 • exchange of information at the monthly meetings: collection techniques, cleaning methods for shells, discussion on recently published books and issues of periodicals;
 • power point presentations by highly qualified lectures;
 • a website with travelogues and pictures of molluscs in a gallery of European and West African shells;

Please, contact us if you are interested in joining our group: Frank Nolf, Prinses Stefanieplein 43, 8400 Oostende.

 • Membership fee is € 10 a year;

Don’t forget: the succes of our project depends on the willingness of the members to share not only information and knowledge but also books, magazines, papers and shells!


Beleid

‘Neptunea’ is een Belgische groep van actieve conchyliologen en schelpenverzamelaars.

DSC_3219

Ze opteert voor volgende doelstellingen:

 • maandelijkse vergaderingen in de ‘Square House’;
 • publicatie van het tijdschrift ‘Neptunea’, beheerd door verantwoordelijke uitgever Frank Nolf;
 • een website <www.neptunea.org>, met Delphine Clement als webmaster;
 • determinatie van mollusken, uitwisseling van kennis en exemplaren: de ‘Square House’ beschikt over een bibliotheek met honderden boeken, tijdschriften en artikels evenals voldoende microscopen die continu – het hele jaar na afspraak – ter beschikking staan voor de leden bij de studie van mollusken;
 • mogelijkheid om permanent contact op te nemen met de ‘Square House’ voor online determinatie van schelpen;
 • de beschrijving van nieuwe soorten en de revisie van een soort, genus of familie in het tijdschrift;
 • uitwisseling van informatie op de maandelijkse bijeenkomsten: collectie-technieken, reiniging van schelpen, nieuwe uitgaven en nummers van tijdschriften ter inzage;
 • voordrachten met power point-projecties door gespecialiseerde sprekers;
 • een website met reisverslagen en foto’s van mollusken in een galerij van Europese en West-Afrikaanse schelpen;

Indien u wenst aan te sluiten contacteer: Frank Nolf, Pr. Stefanieplein 43, 8400 Oostende

 • Het lidgeld bedraagt € 10/jaar;

Vergeet niet: het succes van onze formule hangt af van de bereidwilligheid van de leden om materiaal met elkaar te delen (informatie, kennis, boeken, tijdschriften, artikels, schelpen, …)!