Introduction

The phylum of Mollusca contains all the animals with a soft (Lat. = mollis) body. They belong to the invertebrates, that means they are missing an internal skeleton that supports or protects their organs. Instead of this their soft parts are surrounded with a large body pleat, the so called mantle or pallium, which in most species forms an external skeleton or shell.

On the basis of body characteristics and shell structure molluscs are divided in seven classes: the Aplacophora, the Polyplacophora or chitons, the Monoplacophora, the Gastropoda or snails, the Cephalopoda (cephalopods or squids/cuttle fishes), the Bivalvia or bivalves and the Scaphopoda (tooth shells).

 

Aplacophora
Polyplacophora
Monoplacophora

Aplacophora

Polyplacophora

Monoplacophora
Gastropoda
Bivalvia
Cephalopoda
Gastropoda
Bivalvia
Cephalopoda

Scaphopoda
Scaphopoda

Molluscs are found in seas and oceans worldwide, but also in brackish and freshwater or on land.  Shells are washing ashore on beaches, they are dived or trawled by fishermen and commercialized over the whole world (exchanged or sold). By their colours and varying forms they have fascinated people during all ages.
Since the development of natural sciences in the 18th century many amateurs and professional scientists have built up important collections. The so called conchologists study the structure of shells and they share their knowledge by information in books and papers in periodicals, by participating in symposia or in meetings of societies. Malacologists in addition are studying the soft parts of animals itselfInleiding

De stam van de weekdieren (Mollusca) groepeert organismen die een week (Lat. mollis = zacht) lichaam bezitten. Ze behoren tot de ongewervelde dieren en beschikken dus niet over een inwendig skelet dat de organen steunt en beschermt. In plaats daarvan wordt het dier omgeven door een grote lichaamsplooi – de mantel – die bij de meeste soorten een uitwendig skelet of schelp vormt.

Weekdieren worden op basis van lichaamskenmerken en het uitzicht van de schelp verdeeld in zeven klassen: de Aplacophora, de Polyplacophora of keverslakken, de Monoplacophora, de Gastropoda of slakken, de Cephalopoda (koppotigen of inktvissen), de Bivalvia of tweekleppigen en de Scaphopoda (olifantstanden of stoottanden).

Aplacophora
Polyplacophora
Monoplacophora

Aplacophora

Polyplacophora

Monoplacophora
Gastropoda
Bivalvia
Cephalopoda
Gastropoda
Bivalvia
Cephalopoda

Scaphopoda
Scaphopoda

Weekdieren leven in alle wereldzeeën, maar ook in brak- en zoetwater of op het land. Hun schelpen spoelen aan op stranden of worden door duikers en vissers uit het water gehaald en over de hele wereld verhandeld (geruild of verkocht). Door de eeuwen heen hebben ze de mens gefascineerd door hun fraaie kleuren en gevarieerde vormen.
Sinds de ontwikkeling van de natuurwetenschappen in de 18e eeuw hebben veel amateurs en professionele onderzoekers grote verzamelingen opgebouwd. Dergelijke conchyliologen, die de structuur van schelpen bestuderen, delen hun kennis via boeken en tijdschriften, congressen of verenigingen. Malacologen bestuderen ook het dier zelf.