Activiteiten 2020

Als gevolg van de Covid-pandemie en de beslissingen van de federale regering was het werkjaar 2020 ook voor onze kleine vereniging een rampzalig jaar, met slechts drie vergaderingen in Oostende, aangevuld met enkele outdoor-activiteiten.

Gelukkig konden we een toenemend aantal bezoekers op de website noteren, vooral uit niet-Europese landen zoals China en de Verenigde Staten.  Dit succes is natuurlijk te wijten aan het feit dat oudere nummers van het tijdschrift ‘Neptunea’ gratis kunnen gedownload worden, maar ook de powerpoints vallen erg in de smaak.

Het tekort aan vergaderingen binnenshuis werd gecompenseerd door enkele uitstappen naar Belgische stranden en duinen, o.m. samen met het NVO (Natuurvrienden Oostende).

Op de stranden van Bredene en De Haan werd gezocht naar exemplaren van de nieuwe exoot Mulinia lateralis en maakten we kennis met de landslakken in de duinen van Blankenberge, Bredene, Mariakerke en het grenspad in Westhoek De Panne. Dit laatste resulteerde in een powerpoint-voorstelling op de website door Matthias Clement en Dirk Nolf. Enkele gemotiveerde verzamelaars hebben in het afgelopen werkjaar niet geaarzeld om in de thuisbasis mollusken te komen determineren en artikels voor te bereiden, wat resulteerde in de ontdekking van een aantal nieuwe soorten.

Als de omstandigheden het toelaten proberen we veldwerk en studievergaderingen verder te combineren in 2021. Specialisten in de taxonomie en het determineren van zowel mariene mollusken als landslakken zijn welkom op de maandelijkse vergaderingen ofwel via afspraak op een willekeurige datum. Er is duidelijk nood aan ernstige studies en kritische besprekingen om te vermijden dat oppervlakkige identificaties gebeuren via bepaalde internet-websites en ‘facebook-wijsheid’.

Overzicht van de activiteiten in 2020

– 19 januari:

* statutaire vergadering met voorlezing van het jaarverslag en het financieel verslag (F. Nolf);

* PowerPoint-presentatie i.v.m. de Indische Turritella-soorten (F. Nolf);

* een vergelijkende reeks digitale foto’s van de microsculptuur in Bayerotrochus westralis, B. africanus, B. teramachii en B. indicus, gevolgd door een kritische bespreking (F. Nolf);

* nieuwjaarsreceptie om het nieuwe werkjaar in te leiden (mevr. Nolf, met dank aan Yves Terryn voor de gratis schuimwijn).

– 16 februari:

* PowerPoint-presentatie van het geslacht Jaton in West-Afrikaanse wateren (F. Nolf);

* de Fusiturridae van West-Afrika en voorstelling van een nieuwe soort (Steve Hubrecht en F. Nolf);

* de PowerPoint-voorstelling op de website van praktisch alle soorten in de familie Pleurotomariidae: van elke soort worden enkele tot tientallen exemplaren voorgesteld via vier opnamen van elke schelp (Delphine Clement & F. Nolf).

– 21 juni:

* afspraken voor actieve deelname aan vergaderingen en toekomstige acitviteiten (o.a. excursies) in het tweede semester;

* filmpje van het VLIZ over het onderscheid tussen linker- en rechterhelften van Bivalvia;

* de zoektocht naar Mulinia lateralis op het strand van De Haan;

* exemplaren van Neptunea, 15(2) worden ter beschikking gesteld;

* nieuwe informatie over de Indische Turritellidae.

We verwijzen naar onze website <www.neptunea.org> dat een overzicht bezorgt van alle verschenen artikels in het tijdschrift en waar ook ons jaarverslag kan geraadpleegd worden. De powerpoint-presentaties zijn daar ook beschikbaar.

Voorlopig zijn er geen data gepland voor de bijeenkomsten in 2021. Zodra de federale regering de maatregelen i.v.m. de Covid-pandemie versoepelt zullen we de leden een bericht sturen met de planning voor nieuwe vergaderingen.

Ten slotte wensen we dit jaarverslag af te sluiten met speciaal gebaar: de leden die in 2020 hun lidgeld hebben betaald kunnen gratis deelnemen aan alle activiteiten van de werkgroep ‘Neptunea’ in 2021.