Activiteiten 2019

De trend van vorig jaar is nu onomkeerbaar verdergezet: onze vereniging is helemaal geëvolueerd tot een studiegroep met een beperkt aantal kritische fanaten.

De huidige middelmatigheid, die als een kanker in de verschillende geledingen van onze maatschappij is binnengedrongen, heeft ook in onze hobby toegeslagen en veel verzamelaars beperken zich al te vaak tot het louter aankopen van schelpen zonder de identificaties te controleren of hun schelpen te onderwerpen aan een diepgaand en vergelijkend onderzoek. Nooit eerder werden zoveel interessante boeken op de markt gebracht als in het laatste decennium, maar helaas werden nooit zo weinig werken aangeschaft en geraadpleegd. Men vergenoegt zich meestal met het klakkeloos overnemen van namen en gegevens of een sporadische controle via een website. Het is de bedoeling van onze werkgroep om tegen die trent in te gaan en om elke schelpenverzamelaar te helpen in het opbouwen van een wetenschappelijke collectie. Onze vereniging biedt de kans aan verzamelaars om hun materiaal te vergelijken met gelijkaardige exemplaren in andere collecties en gebruik te maken van een uitgebreide bibliotheek, microscopen en databanken. Op elke vergadering worden nummers van tijdschriften en nieuwe boeken ter inzage voorgelegd, een optie die onmogelijk kan gerealiseerd worden in een grotere vereniging.

De interesse voor de website is verder toegenomen en dit in een ruime verscheidenheid van landen. Vooral de familie Pleurotomariidae in ons compendium geniet van een grote belangstelling. In het voorjaar van 2020 zal de reeks afgewerkt zijn en zullen honderden foto’s van praktisch alle gekende Pleurotomariidae beschikbaar zijn. In de toekomst komt er nog een voorstelling van de Cassidae en de West Afrikaanse Clavatulidae.

Door tijdsgebrek is er slechts één nummer van ‘Neptunea’ verschenen, meer precies over de ontrafeling van de ware identiteit van Modiolus gallicus. We proberen een aantal nummers te publiceren in de nabije toekomst over nieuwe West Afrikaanse soorten en een kritische bespreking van enkele twijfelachtige nieuwe soorten als resultaat van diepgaande discussies op de studievergaderingen. Sinds januari 2019 worden alle oudere artikels, verschenen in ‘Neptunea’, gratis ter beschikking gesteld via de website. Het was te verwachten dat dit initiatief een enorme boost zou geven aan de website en dat de artikels gretig zouden gekopieerd worden. We hopen dat ook andere verenigingen onze pioniersrol zullen overnemen.

 Overzicht van de activiteiten in 2019

– 20 januari:

* statutaire vergadering met voorlezing van het jaarverslag en het financieel verslag (F. Nolf);

* aandacht voor nieuwe Nassarius-soorten van Angola (Steve Hubrecht en F. Nolf);

* de start van het compendium over de Pleurotomariidae op onze website: alle exemplaren worden in een reeks van vier opnamen voorgesteld;

* een presentatie door Hendrik White van enkele verwante Zuid-Afrikaanse Cypraea-soorten met uitleg over hun habitat;

* nieuwjaarsreceptie met schuimwijn en hapjes om het nieuwe werkjaar in te leiden (mevr. Nolf).

 

– 10 februari:

* voorstelling van een nieuw nummer van Neptunea o.m. over Modiolus gallicus;

* een bespreking van nieuwe Conus-soorten van Gambia vergeleken met andere soorten uit Senegal (S. Hubrecht en J. Verstraeten);

* beoordeling van de afbeeldingen van de familie Pleurotomariidae in de ‘gallery’ op de website van <neptunea.org> na de kritiek van de leden op de vorige vergadering;

* tips voor het fotograferen van schelpen;

* een vergelijking tussen onze website en die van andere verenigingen (F. Nolf);

* identificatie van mollusken uit India op vraag van P.R. Jayachandran via digitale foto’s.

 

– 17 maart:

* terugblik op de Shell Show in Parijs;

* kennismaking met recent verschenen boeken door Steve Hubrecht;

* ‘Het ontstaan van soorten’: deel 1 van een powerpoint-presentatie over de selectietheorie van Darwin (F. Nolf);

* fotograferen van schelpen: een demonstratie door Arne Ghys van macrofotografie in lagen met beoordeling van de resultaten.

 

– 28 april:

* deel 2 van de presentatie over het ‘Het ontstaan van soorten’ (F. Nolf);

* film over het leven van Darwin;

* diaprojectie van de winkel van Diana Pierre (tentoonstelling in de Venetiaanse galerijen in Oostende);

* nieuwe nummers van tijdschriften en boeken (S. Hubrecht).

 

– 2 juni:

* deel 3 van de presentatie over het ‘Het ontstaan van soorten’ (F. Nolf);

* discussie over de begrippen ‘soort’ en ‘hybride’;

* digitale beelden van een expeditie naar de Mariana Eilanden met een ROV-duikboot: nooit eerder beschreven Pleurotomaridae ‘online‘ waargenomen (Patrick Anseeuw).

 

– 30 juni

* opstellen van de kalender voor de vergaderingen in het tweede semester;

* deel 4 van de presentatie over het ‘Het ontstaan van soorten’ (F. Nolf);

* digitale beelden van nieuwe weekdiersoorten ter hoogte van Puerto Rico in ‘realtime’ (Patrick Anseeuw);

* korte uiteenzetting over het Terebra-complex gruvelibrevicula en een vergelijking met Bullia terebraeformis (Yves Terryn).

 

– 18 augustus:

* revisie van de familie Calliostomatidae (Steve Hubrecht): commentaar bij de powerpoint-presentatie ontworpen door Claude Vilvens;

* meer informatie over de echte Calliostoma lithocolletum (F. Nolf).

 

– 8 september:

* discussie over de correcte naam van enkele Marginella-soorten van Dakhla (Western Sahara);

* een bezoek aan het KBIN via een uitzending van de VRT (‘Er was eens’);

* voorstelling van de West-Afrikaanse Aporrhais-soorten gevolgd door een discussie.

 

– 20 oktober:

* verslag van de reis naar de Kaapverdische Eilanden door Steve Hubrecht;

* de aanzet voor een powerpoint-presentatie over DNA, taxonomie en fylogenie met ondersteuning van Yves Terryn en Nicolas Puillandre.

 

– 17 november:

* werkvergadering: maken van foto’s van Jaton-soorten (West Afrika), ‘Venus damasoi’ (= V. verrucosa) en Euspira lemaitrei uit de collectie van Johan Verstraeten.

+  literatuurstudie van de betrokken soorten.

 

– 16 december:

* planning van de vergaderingen in het eerste semester van 2020;

* een overzicht van betwistbare nieuw beschreven West-Afrikaanse soorten: powerpoint-presentatie met tientallen foto’s (F. Nolf).