Activiteiten 2018

Het werkjaar 2018 was er eentje van ‘ups and downs’. Op dit ogenlijk balanceren we enigszins tussen de optie ‘studiegroep’ en een klassieke samenkomst met spreekbeurt. De meeste actieve leden in de ‘Neptunea’-groep zijn voortaan vooral bekommerd om hun persoonlijke collecties zoveel mogelijk up to date te houden, maar dan wel gedeeltelijk ten koste van het clubbelang. De overinformatisering is sinds geruime tijd ook de schelpenwereld binnengedrongen. Voortdurend moeten volledige families, genera en soorten op hun identiteit geëvalueerd worden door het groot aanbod van nieuw verschenen boeken en publicaties in tijdschriften. Het is logisch dat dit een invloed heeft op de organisatie van de maandelijkse vergaderingen met spreekbeurten aan de hand van projecties. Anderzijds biedt dit wel het voordeel dat die leden hun algemene kennis ten dienste kunnen stellen van de andere leden en hun collecties ter studie kunnen aanbieden. We denken dat we daarmee een beetje uniek zijn op Belgisch grondgebied.

De vergaderingen waren in eerste instantie vooral het verlengde van persoonlijk onderzoek zodat in groep verder kon gediscussieerd worden. Het eerste resultaat daarvan wordt binnenkort gepubliceerd: de ontrafeling van de verwarring rond de ware identiteit van Modiolus gallicus.

De nieuwe trend op onze vergaderingen werd onderbroken door spreekbeurten met projectie van digitale beelden. Dit jaar konden we genieten van de verhalen door Dirk & Mo De Boe over hun reizen naar Senegal en São Tomé, terwijl Steve Hubrecht ons vertelde over zijn reizen naar Gambia en Djerba via een PowerPoint-presentatie.

Op de website kunnnen we voortaan de schitterende beelden bewonderen van de Panglao Biodiversity Project 2004, ter beschikking gesteld door Philippe Bouchet (MNHN) en Yves Terryn. Veel nieuwe PowerPoint-presentaties werden door Delphine Clement toegevoegd zodat ook wereldwijd andere verzamelaars kunnen genieten van ons werk. De interesse voor de website blijft verder toenemen, vooral uit het verre oosten. Daarom hebben we gedacht aan een overzicht van de familie Pleurotomariidae in ons compendium.

Er zijn een drietal nieuwe nummers van ‘Neptunea’ verschenen, o.a. met een ophefmakend artikel over de Angolese Cymbium-soorten en de beschrijving van een nieuwe soort. Meerdere nieuwe West-Afrikaanse soorten zullen dit jaar beschreven worden, maar we blijven een kritische houding aannemen ten opzichte van twijfelachtige nieuwe soorten.

 Overzicht van de activiteiten in 2018

– 21 januari:

* statutaire vergadering met voorlezing van het jaarverslag en het financieel verslag (F. Nolf);

* voorstelling van een nieuw nummer van Neptunea;

* aansluitend een PowerPoint-presentatie over het genus Cymbium in Angolese wateren en voorstelling van de nieuwe soort Cymbium coenyei;

* grasduinen door enkele boeken op zoek naar foutieve determinaties van Cymbium-soorten (… en dat waren er heel wat!);

* een korte reis door onze website om alle nieuwe aanpassingen voor te stellen;

* een nieuwe Clelandella-soort van Cape Fria (Namibië);

* schuimwijn en hapjes om het nieuwe werkjaar in te leiden (mevr. Nolf).

 

– 18 februari:

* voorstelling van een 70-tal Gastropoda en Bivalvia in natura uit het Plioceen (Kallo, Antwerpen) door Rudy Bruyneel;

* voorstelling van Terebellum hubrechti gevolgd door een discussie: een volwaardige nieuwe soort of de zoveelste variëteit? (Steve Hubrecht en F. Nolf);

* vertegenwoordigers van de Rhapitomidae afkomstig van grote diepte in de Atlantische Oceaan (Steve Hubrecht);

* voorstelling van een pakketje met een tiental soorten uit Galicië (Johan Verstraeten).

 

– 18 maart:

* terugblik op de Shell Show in Parijs;

* kennismaking met recent verschenen boeken door Steve Hubrecht;

* de eerste indrukken na de reis naar Gambia (Steve);

* kennismaking met Modiolus gallicus versus Modiolus modiolusNeptunea excelsior en Crepidula dilatata (F. Nolf);

* resultaten van enkele speurtochten in zandsuppleties op het strand van Oostende (F. Nolf);

* voorstelling van enkele kleine West-Afrikaanse Veneridae-soorten na determinatie door Gofas (Johan Verstraeten).

 

– 15 april:

* studie van de verschillen tussen Modiolus gallicus en Modiolus modiolus (F. Nolf, J. Verstraeten en S. Hubrecht);

* start van de studie van de Oost-Atlantische en Mediterrane Nassariidae.

 

– 13 mei:

* beelden van musea en vismarkten in Japan (Yves Terryn);

* het symposium in Londen (Yves – april 2018);

* opstarten van de studie van West-Afrikaanse Nassariidae (de genera Bullia, Cyllene, Dorsanum, Demoulia, Naytiaen Adinopsis) (F. Nolf);

* voorstelling van een nieuw nummer van Neptunea (vol.14, n°4);

* eerste echo’s na de reis naar Senegal door Dirk & Mo De Boe.

 

– 12 juni:

* opstellen van de kalender voor de vergaderingen in het tweede semester;

* enkele merkwaardige Cymbium-exemplaren van Kameroen en voorstelling van een eventuele nieuwe soort (F. Nolf);

* nieuwe boeken en nummers van tijdschriften ter inzage bezorgd door Steve Hubrecht;

* een verslag van de reis naar Senegal door Dirk & Mo De Boe aan de hand van een zeer groot aantal digitale beelden.

 

– 19 augustus:

* een nieuwe kijk op de identiteit van Modiolus gallicus (F. Nolf & S. Hubrecht);

* determinatie van enkele West-Afrikaanse Nassariidae: de genera Bullia, Cyllene, Dorsanum, Demoulia, Naytia en Adinopsisaan de hand van meerdere binoculaire microscopen. Wat evident leek, blijkt achteraf voer te zijn voor verdere studie;

* vergelijking van de eventueel nieuwe Cymbium-soort uit Kameroen met gelijkaardige soorten in natura en in de literatuur (F. Nolf);

* enkele diepwatersoorten van Turridae uit de Straat van Mozambique (F. Nolf, S. Hubrecht en J. Verstraeten);

* enkele diepwatersoorten uit Namibië via het Senckenberg-instituut (F. Nolf).

 

– 12 september:

* een nieuw lot diepwatersoorten uit Namibië met enkele nieuw te beschrijven soorten (F. Nolf);

* beeldmateriaal van de discussiegevallen in het genus Bullia (Nassariidae – West-Afrika) door F. Nolf;

* verrijking van onze website met honderden digitale beelden van de Panglao-expeditie (Panglao Biodiversity Project 2004) met dank aan Philippe Bouchet en Yves Terryn;

– discussie rond de ware identiteit van Modiolus gallicus ter afronding van de studie.

 

– 21 oktober:

* voorstelling van Euspira fusca en een donkere vorm van Euspira catena uit de Golf van Biskaje (F. Nolf);

* de verschillen tussen Calliostoma granulatum en de ware Calliostoma lithocolletum uit de Golf van Biskaje (F. Nolf);

* Bullia sp.: een kijk op een eventuele nieuwe soort uit Kameroen;

* een nieuwe Calliostoma-soort van Cabinda (S. Hubrecht);

* voorstelling van levend gevangen exemplaren van Cypraea turdus uit Djerba (S. Hubrecht).

 

– 19 november:

* verslag van de reis naar Djerba (Tunesië) door middel van een PowerPoint-presentatie door Steve Hubrecht;

* ‘Calliostoma lithocolletum’ van de Canarische Eilanden vergeleken met de ware C. lithocolletum uit de Golf van Biskaje (F. Nolf & J. Verstraeten);

* Euspira lemaitrei Kilburn, 1976 en Euspira massieri Petuch & Berschauer, 2018éénzelfde soort? Discussie gevolgd door de argumentatie van Petuch via een e-mail.

 

– 16 december:

* verslag van de reis naar São Tomé door Dirk & Mo De Boe (projectie van digitale beelden);

* onderzoek van meer Calliostoma-materiaal van West-Afrika (J. Verstraeten, S. Hubrecht & F. Nolf);

* planning van de vergaderingen in het eerste semester van 2019.