Activiteiten 2017

De vergaderingen in Oostende werden dit jaar weer druk bijgewoond. We kregen bezoek van Guido Poppe en zijn familie, maar ook van vrienden uit de Kempen en de Limburg. De ‘Neptunea’-groep wordt nu steeds meer erkend als een verzameling conchyliologen die maandelijks samenkomt om zijn kennis te delen na diepgaande studie binnnen zijn specialisatie. Bovendien wordt daarbij telkens gebruik gemaakt van schitterende powerpoint-presentaties, die nu wereldwijd beschikbaar gesteld worden voor alle verzamelaars op onze vernieuwde website.

Delphine Clement heeft zich – als 15-jarige – op enkele maanden tijd ingewerkt niet alleen op het ontwerpen van een website maar ook op het gebied van conchyliologie. Men zegt wel eens dat de jeugd niet meer geïnteresseerd is in het verzamelen van objecten. Dit is een defaitistische houding waarvan we in onze groep afstand willen doen. De jeugd moet warm gemaakt worden voor de onderwerpen waarin ze wel interesse hebben en hun kennis moet gekoppeld worden aan die van oudere personen met meer ervaring op een ander terrein. Dit heeft de familie Poppe al eerder begrepen en zoiets trachten wij hier op kleinere schaal in Oostende ook te realiseren. Het resultaat van die samenwerking kan iedereen voortaan beoordelen op onze website <neptunea.org> onder ‘Lectures’ of ‘PowerPoints’. Elke spreker in ons midden kan beslissen of zijn presentatie openbaar mag worden gemaakt en hij of zij krijgt zo de gelegenheid om de vruchten van zijn noeste arbeid wereldwijd te laten verspreiden. De website heeft een grondige renovatie ondergaan en kan nu ook gebruikt worden om zowel Europese als West-Afrikaanse schelpen te identificeren.

Ook het tijdschrift ‘Neptunea’ is weer actief geworden na een lang intermezzo. Er staan weer enkele nummers in de steigers, niet in het minst een overzicht van het genus Cymbium in Angolese wateren en de beschrijving van een nieuwe soort. In deze nieuwe tijden is het ontmoedigend om verantwoordelijk uitgever te zijn van een tijdschrift. Meestal is de interesse voor ‘Neptunea’ beperkt tot de vraag of artikels gratis in PDF-formaat kunnen opgestuurd worden. De meeste mensen blijken zich niet te realiseren hoeveel moeite, tijd en fondsen vereist zijn om een nummer te produceren. Zonder sponsoring of financiële steun is het uitgeven van nummers op papier een bijna onmogelijke zaak. Onze ‘Neptunea’-groep kan dat wel dankzij een flinke brok idealisme en onbezoldigd werk.

Daarom is het betreurenswaardig om vast te stellen dat een organisatie zoals het VLIZ de artikels van ons tijdschrift gratis ter beschikking stelt, maar het ondertussen moeilijk vindt om daarvoor € 12 aan de ‘Neptunea’-groep door te storten.

Onze grote wens voor volgend jaar is dat we geen leden zouden verliezen als gevolg van ernstige ziekte of een overlijden. We hopen ook dat leden zoals Patrick Anseeuw, Steve Hubrecht en Yves Terryn ons verder steunen door hun actieve medewerking op de vergaderingen, waarvoor onze welgemeende dank.

Overzicht van de activiteiten in 2017

– 15 januari:

* statutaire vergadering met voorlezing van het jaarverslag (F. Nolf) en bespreking van de strategie voor de vergaderingen in het nieuwe werkjaar;

* eerste indrukken na de reis naar Taiwan en Japan (Steve Hubrecht);

* enkele filmpjes op YouTube;

* een eerste kennismaking met het Cassidae-boek van G. Verbinnen et al, aan de hand van exemplaren uit de collectie van Luc Segers (F. Nolf);

* commentaar bij het iBook van Guido Poppe (‘Collecting Shells in times of internet’)

* nieuwjaarsreceptie met schuimwijn en hapjes (mevr. Nolf).

– 19 februari:

* belangrijke beslissingen wat de website betreft (F. Nolf);

* voorstelling van merkwaardige schelpen (zeer grote exemplaren, misvormingen, schelpen met een verhaal, …);

* filmpjes op YouTube;

* de familie Cassidae: aandacht voor enkele speciale exemplaren en betwistbare soorten (F. Nolf);

* diepgaande discussie rond het iBook van G. Poppe.

– 19 maart:

* determinatie van Terebridae, met bijzondere aandacht voor T. fenestrata, T. amanda en Zuid-Afrikaanse soorten (Yves Terryn);

* een kortfilm over de activiteiten door Conchology, Inc. (G. Poppe);

* de familie Cassidae: pro en contra van een nieuw boek door G. Vebinnen et al.;

* terugblik op de Schelpenbeurs in Parijs;

* korte berichten: resulaten van excursies in De Panne en Oostende (F. Nolf).

– 23 april:

* dia’s van reizen uit een ver verleden (Zuid-Afrika – Hendrik White, Canarische Eilanden en Bretagne – F. Nolf);

* YouTube-filmpjes;

* eerste verslag van de reis naar São Tome (Steve Hubrecht);

– 14 mei:

* spreekbeurt door Steve Hubrecht over zijn trip naar Japan en Taiwan;

* een reeks dia’s over levende mollusken in Zuid-Afrika (Hendrik White);

* voorstelling van de collectie De Boe aan de hand van een digitale dia-reportage.

– 18 juni:

* opstellen van de kalender voor de vergaderingen in het tweede semester;

* terugblik op de Shell Show in Antwerpen;

* nieuwe inzichten in de systematiek van de Pleurotomariidae dankzij DNA-onderzoek (Patrick Anseeuw);

* inzage van nieuw verschenen boeken en nummers van tijdschriften (Steve Hubrecht);

* dia-reportage van de reis naar Sint-Maarten (Dirk Nolf);

* kennismaking met de echte Latirus tigroides Kilburn, 1975;

* voorstelling van de snelle en perfecte omzetting van klassieke dia’s en foto’s naar gedigitaliseerde beelden.

– 20 augustus:

* kennismaking met een nieuwe studie van endemische Conus-soorten uit Senegal (Johan Verstraeten);

* dia’s en filmpjes uit de oude doos (F. Nolf);

* doe-activiteit: rangschikken van de collectie Cassidae (F. Nolf) in een ladenkast op basis van genus- en species-naam;

* debat: hoe gaan we om met alle ‘naamveranderingen’ (internet, WoRMS, literatuur, …) en wat zijn de gevolgen van het DNA-onderzoek op de organisatie van onze verzamelingen?

– 17 september:

* de Polyplacophora van St.-Maarten (PowerPoint-presentatie door F. Nolf);

* een eerste blik op een nieuw nummer van ‘Neptunea’;

* een lot Strombus pugilis-exemplaren gesnorkeld op St.-Maarten, een maand vóór de ramp met orkaan Irma;

* Trigonostoma gofasi Verhecken, 2007 en de junior synoniem T. damasoi Cossignani, 2015 (F. Nolf).

– 9 oktober:

* bezoek van Guido Poppe;

* indrukken na de schelpenbeurs in Öhringen;

* The Listing V1.0 (een lijst met aanpassingen van namen in ‘Philippine Marine Mollusks 1-5’ (G. Poppe) met daaran gekoppeld verdere discussie over naamwijzigingen en invloed op de organisatie van collecties;

* gedigitaliseerde dia’s uit de oude doos, o.m. schelpen als bijvangst van de Noordzeevisserij (F. Nolf);

* het opstarten van de nieuwe versie ven de website en alle problemen daaraan gekoppeld: een eerste blik op de website in constructie (F. Nolf en kleindochter Delphine Clement als webmaster).

– 19 november:

* bezoek van onze vrienden uit de Kempen (Gilbert Verbinnen en Luc Segers) en de Limburg (Frank Swinnen);

* digitale foto’s van de Shell Show in London en een bezoek aan de Engelse zuidkust (Yves Terryn);

* de renovatie van de website in een vergevorderd stadium;

* eerste verslag van de reis naar de Kaapverdische Eilanden (Steve Hubrecht, Rika Goethaels en Fernand De Donder);

* voorstelling van nieuwe boeken en nummers van magazines, meer in het bijzonder ons eigen tijschrift, Neptunea, 14(2);

* de laatste stapen in het onderzoek van de Congolese-Angolese Cymbium-soorten (F. Nolf) (artikel in voorbereiding).

– 17 december:

* het genus Cymbium in Angolese wateren en voorstelling van een nieuwe soort: uitgebreide PowerPoint-presentatie door F. Nolf;

* uitstippelen van de kalender voor de vergaderingen in het eerste semester van 2018;

* opstellen van een reeks onderwerpen die kunnen uitgewerkt worden als agendapunten voor de volgende vergaderingen;

* interessante publicaties verschenen in het najaar van 2017 gevolgd door commentaar;

* spectaculaire beelden van de verwoesting op het eiland St.-Maarten door orkaan Irma: de toestand onmiddellijk na de ramp en de huidige toestand (Patricia Nolf).