Activiteiten 2015

We hebben opnieuw een vruchtbaar jaar gekend wat voordrachten betreft, bijgewoond door gemiddeld een tiental actieve leden uit alle Vlaamse provincies. Het overzicht van de agendapunten spreekt voor zich. Opvallend is de variatie aan onderwerpen en sprekers die de vergaderingen zo boeiend heeft gemaakt. Maandelijks werden van halftien tot halféén op zondagmorgen continu diverse onderwerpen uit de schelpenwereld aangekaart en geprojecteerd. Dikwijls liepen de bijeenkomsten een uurtje langer uit en werden er ook ‘s namiddags in beperkte kring schelpen gedetermineerd.

We betreuren het vroegtijdig heengaan van Gerard Venken op 61-jarige leeftijd. Onze vriend uit Hasselt was een trouwe aanwezige op de vergaderingen. Hij was zo geestdriftig dat hij reeds op zaterdag in Oostende aanwezig was, een voorbeeld dat nu wordt gevolgd door andere Limburgse vrienden. Gerard vond hier een warm nest. In de kleine maar hechte kring die BVC-Kust vormt, had hij zich ook ontpopt tot een soort ‘huisfotograaf’ op de maandelijkse bijeenkomsten. We hebben ons nooit van de indruk kunnen ontdoen dat de diavoorstelling van zijn collectie in de maand mei een manier was om afscheid te nemen van dit aardse bestaan.

Overzicht van de activiteiten in 2015

– 18 januari:

* statutaire vergadering met voorlezing van het jaarverslag (F. Nolf);

* commentaar bij twee nieuwe nummers van het tijdschrift ‘Neptunea’ (F. Nolf);

* de verwarring rond een Donax-soort van Dakhla (West-Sahara) (F. Nolf);

* een kritische analyse van de website (F. Nolf, Steve Hubrecht, Paul Verstraete, …);

* een oneerlijke Chinese schelpenverkoper actief op internet (F. Nolf, Dirk De Boe, P. Anseeuw, …);

* feestelijke opening van het nieuwe werkjaar met hapjes en champagne (mevr. Nolf).

– 15 februari:

* het verschil tussen Natica bouvieri en Natica canariensis (West-Afrika) (PowerPoint-presentatie door F. Nolf)

* voorstelling van de kaart met de zeeschelpenprovincies (F. Nolf);

* fotoreportage van de vorige vergadering door G. Venken;

* de organisatie van een schelpencollectie via een database-systeem (4th Dimension) (F. Nolf);

* meer informatie over ‘Donax prolongatus’ uit Zuid-Afrika en West-Sahara (F. Nolf).

– 29 maart:

* Donax longissimus en Donax burnupi: voorstelling van het eindresultaat zoals gepubliceerd in ‘Neptunea’;

* Natica canariensis en Natica bouvieri: voorstelling van het eindresultaat zoals gepubliceerd in  ‘Neptunea’;

* voorstelling van enkele aanwinsten op de Shell Show in Parijs (J. Verstraeten);

* Spergo parunculis Stahlschmidt, Chino & Fraussen, 2015: voorstelling van enkele paratypes van deze nieuwe soort uit ZW Madagascar uit de collecties F. Nolf en J. Verstraeten;

* onderzoek van nog niet beschreven Glabella-soorten van Angola (F. Nolf).

– 12 april:

* de variabiliteit van Buccinum undatum: onderzoek van exemplaren uit Denemarken (Dora De Cremer);

* Fusiturris amianta, Tomellana hupferi en enkele verwante soorten van West-Afrika (J. Verstraeten en F. Nolf);

* duiken naar Turbo cornutus op Jeju Island (Zuid-Korea) (film).

– 3 mei:

* ‘Ervaringen met de organisatie van mijn collectie na dertig jaren verzamelen: pro en contra’ (diaprojectie met commentaar door G. Venken);

*Is er dringend nood aan taxonomisten wereldwijd?: een debat ingeleid met een online blog door P. Anseeuw.

– 7 juni:

* verslag van een schelpenexpeditie naar Zanzibar door het echtpaar Dirk & Mo De Boe;

* reacties na de schelpenbeurs in Antwerpen;

* voorstelling van nieuwe boeken en nummers van tijdschriften, o.m. Compendium Bivalvia deel II van M. Huber met een verwijzing naar de discussie rond Donax longissimus en Donax burnupi.

– 23 augustus:

* de ‘Panglao’-expeditie met honderden digitale beelden voorgesteld door Y. Terryn.

–  6 september:

* twee nieuwe Perotrochus-soorten (PLEUROTOMARIIDAE) uit Nieuw-Caledonië (P. Anseeuw) geïllustreerd met schelpen uit de collectie F. Nolf;

* de geografische distributie van Testudinalia testudinalis (J. Verstraeten);

* de ware identiteit van Buccinum hydrophanum en B. finmarchianum (F. Nolf);

* de resultaten van een reis naar Corsica (P. Verstraete);

* inzage van nieuwe boeken en nummers van tijdschriften.

– 4 oktober:

* verslag van een zoektocht naar mariene mollusken en landslakken in de Provence en bezoek aan het Oceanografisch Museum van Monaco (PowerPoint-presentatie door S. Hubrecht);

* voorstelling van twee nieuwe nummers van het tijdschrift ‘Neptunea’.

– 15 november:

* reisverslag van een schelpenzoektocht in Dakhla (West-Sahara) door S. Hubrecht, Rika Goethaels en F. De Donder;

* projectie van een filmpje over schelpen en andere structuren in de dierenwereld;

* het geslacht Tomellana (CLAVATULIDAE) in West-Afrika (PowerPoint-voorstelling door F. Nolf);

* ervaringen op de beurs in Londen.

– 6 december:

* een lezing over een duikerstrip naar São Tomé (Golf van Guinea) (diavoorstelling, fotoboeken en schelpen in natura) door Jean-Etienne Ghyoot;

* de petitie om het recht op private verzamelingen te vrijwaren (PowerPoint-presentatie door S. Hubrecht);

* nieuwe inzichten in de systematiek van de TEREBRIDAE (PowerPoint-presentatie door Y. Terryn).