Activiteiten 2013

Het werd opnieuw een vruchtbaar jaar met heel wat actieve vergaderingen, veel interessante artikels in ‘Neptunea’ en vooral de stap naar een professionele uitvoering van ons tijdschrift. De samenkomsten werden vooral besteed aan de bespreking en determinatie van mariene mollusken, verslagen en resultaten van excursies of reizen tot en met het updaten van de collecties.

Dankzij de website en de toenemende uitstraling van onze club kwamen geregeld nieuwe leden opdagen … zelfs uit Duitsland. Ook onze jeugdleden waren actief, o.m. bij het fotograferen van schelpen voor artikels, maar het hoogtepunt werd bereikt door Xanten Vandenberge met zijn boeiende spreekbeurt via een PowerPoint-presentatie waarvoor zelfs onze Duitse gast veel bewondering had.

Er was iedere maand een groot aanbod van schelpen behorend tot alle families en vooral zeldzame Europese soorten vonden hier een koper. Er werd telkens met veel geestdrift naar nieuwe aanwinsten gezocht.

Overzicht van de activiteiten in 2013

– 27 januari:

* statutaire vergadering met voorlezing van het jaarverslag;

* uitleg bij het artikel van Price et al. over de PHILINIDAE door middel van enkele voorbeelden ‘in natura’ (F. Nolf);

* identificatie van micromollusken afkomstig van het Sterneneiland in de haven van Zeebrugge (Erik Van Loo);

* feestelijke opening van het nieuwe werkjaar met hapjes en champagne (mevr. Nolf);

– 24 februari:

* verslag van de reizen naar Texas (VS) en La Rochelle/Ile de Ré door middel van een PowerPoint-voorstelling (Steve Hubrecht);

* demonstratie van de verwijdering van overbodig kalk op schelpen door Paul Verstraete;

*  afronding van het artikel over het Sterneneiland (E. Van Loo);

* een eerste blik op de wijzigingen in de systematiek van de mollusken en de organisatie van onze collecties (F. Nolf);

* korte uitleg bij coëfficiënten en hoogten in de efemeriden (F. Nolf);

– 24 maart:

* bezoek van een verzamelaar uit Duitsland (Jürgen Kahl): als voertaal werd overgeschakeld op het Engels – met dank aan Steve Hubrecht voor het leiden van de gesprekken;

* spreekbeurt met PowerPoint-presentatie over ‘Schelpen’ door Xanten Vandenberge (13 jaar);

* verslag over de molluskenpopulaties in het biotoop van de wortelbomen in Singapore (Steve Hubrecht);

* enkele interessante schelpen veroverd op de Shell Show in Parijs (Johan Verstraeten);

* de discussie rond het verschil tussen Aequipecten opercularis en A. opercularis var. audouini in de Middellandse Zee aan de hand van een kleine verzameling (Arne Ghys, F. Nolf en Johan Verstraeten);

– 21 april:

* het tweede deel van de spreekbeurt over diepwatersoorten in de Straat van Mozambique (F. Nolf);

* demonstratie van het verwijderen van kalk door middel van een mini-boormachine, gevolgd door verfraaiing van de exemplaren (F. Nolf);

* onderzoek van Tomella pfefferi en verwante soorten in West-Afrika (Johan Verstraeten, F. Nolf);

– 26 mei:

* verslag van de Shell Show in Hoboken op 18-19 mei: ervaringen, anecdotes en aanwinsten;

* het genus Callumbonella (TROCHIDAE) in de Oostelijke Atlantische Oceaan: een revisie na onderzoek van enkele honderden exemplaren (MNHN) met indrukwekkende beelden, vaststellingen en conclusies (F. Nolf);

* Cardium indicum: commentaar bij een oud nummer van Gloria Maris;

* voorstelling van het tijdschrift ‘Neptunea’ in een nieuw kleedje;

* voorstelling van een nieuwe Glycymeris-soort van West-Afrika (F. Nolf);

– 16 juni:

* identificatie van onbekende schelpen op de vergaderingen: afspraken  wat betreft nauwkeurige vindplaatsetiketten, voorlopige determinatie, zoals bepaling van familie en genus bij een eerste onderzoek en vastleggen van de definitieve soort-naam na verdere studie op de volgende vergadering;

* onderzoek van enkele minder algemene soorten (o.a. Sphenia binghami) door middel van de stereomicroscoop  en voorstelling van monstruositeiten (F. Nolf);

* nieuwe elementen in de studie van Pseudamussium clavatum en Pseudamussium peslutrae (F. Nolf);

* een eerste stap in het onderzoek van Gibbula denizi als nieuwe soort;

* kritische vragen bij de beschrijving van de nieuwe soort Semicassis doughtorni: opnieuw een kleurvorm van Semicassis bisulcata?

– 11 augustus:

* voorstelling van de DVD over Ranella olearium (auteur: Roberto Ubaldi);

* de historiek van de collectie J.-P. Kreps (F. Nolf);

* diareportage door Franse duikers in Marokko;

* digitale foto’s uit de oude doos: schelpen zoeken in Quibéron en Ile d’Oléron (F. Nolf);

– 1 september:

* verslag van ons jaarlijks bezoek aan het KBIN op 13 augustus: commentaar + diareportage;

* draadloos internet op de vergaderingen: demonstratie met iPad, mini-iPad en laptop;

* onderzoek van Venus casina en haar variabilitieit;

* dissectie van Scaphander lignarius (kauwplaten en andere kleine mollusken) uit de collectie ‘J.-P. kreps’;

* het geslacht Pusionella in West-Afrika: een eerste oppervlakkige kennismaking (F. Nolf);

* verslag door Steve Hubrecht over zijn reis naar Galicië en Algarve in afwachting van een uitgebreide PowerPoint-voorstelling op een latere datum;

– 6 oktober:

* Glycymeris rafaelmesai, een nieuw soort in West-Afrika: voorstelling met digitale foto’s (F. Nolf);

* uitleg bij enkele taxonomische begrippen: ‘equilateraal’, ‘gelijkkleppig’, ‘voorzijde’, ‘achterzijde’, ‘linkerklep’, ‘rechterklep’, ‘orthogyraal’, ‘opisthogyraal’, ‘top’, soorten microsculptuur, … (F. Nolf);

* voorstelling van Neptunea, 12(1);

* beelden van een excursie naar Wimereux: de zoektocht naar Tellimya ferruginosa (F. Nolf);

– 24 november:

* resultaten van een excursie na de zandsuppleties in Oostende (F. Nolf);

* de West-Afrikaanse GLYCYMERIDIDAE: een uitgebreide bespreking via een PowerPoint-presentatie (F. Nolf);

* determinatie van schelpen gevolgd door tips rond de rangschikking van schelpen in een collectie;

– 16 december:

* aansluitend bij het onderzoek van de vorige maand: bespreking van de Europese GLYCYMERIDIDAE via een nieuwe PowerPoint-presentatie;

* determinatie van Europese en West-Afrikaanse Glycymeris-exemplaren + inoefenen van de begrippen ‘linker- en rechterklep’, ‘voorzijde’ en ‘achterzijde’, ‘ligament’, ‘taxodont slot’, ‘opisthogyraal’, ‘orthogyraal’, ‘prosodetisch’, ‘amfidetisch’, soorten spierindruksels, …;

* het genus Genota in West-Afrika: een overzicht aan de hand van schelpen ‘in natura’ (Johan Verstraeten) en het artikel van Ryall, Horro en Rolán in Iberus;

* verloting van een pakket schelpen uit Zuid-Afrika (met dank aan Alain Ferrant voor de schenking);

* korte berichten uit de schelpenwereld, o.m. artikels ontvangen van Ph. Bouchet (MNHN).