Activiteiten 2012

Gedurende de elf maandelijkse vergaderingen werd alle tijd nuttig besteed aan de bespreking en de determinatie van mariene mollusken, verslagen en resultaten van excursies of reizen tot en met het updaten van de collecties.

Het lijkt verbazingwekkend dat het aantal leden voor het derde jaar op rij is toegenomen: 26 leden betaalden het lidgeld, d.i. een aangroei van zeven leden ondanks het wegvallen van enkele ‘leden-sponsors’. In onze provincie wonen veel verzamelaars die tot die op heden de weg niet vonden naar ‘The Square House’, maar dankzij de website en de toenemende uitstraling van onze club is voor schelpenverzamelaars een nieuwe wereld opengegaan zodat ze nu meer dan ooit genieten van deze boeiende hobby.

Overzicht van de activiteiten in 2012

– 22 januari:

* voorlezen van het jaarverslag;

* inzage van nieuwe boeken en tijdschriften;

* melding van interessante strandvondsten, o.a. enkele honderden levend aangespoelde exemplaren van Epitonium clathrus op het strand van De Panne;

* voorstelling en identificatie van de Zuid-Afrikaanse Conidae;

* nieuwjaarsreceptie: een rijk gevulde tafel met hapjes vergezeld van enkele flessen schuimwijn geschonken door Adriaan Janssens.

– 19 februari:

* voorstelling van Neptunea, 11(4);

* determinatie van Laevicardium oblongum en L. crassum: na ruggespraak met Jan Johan ter Poorten (Nederland) lijkt er een derde (nieuwe?) soort aanwezig te zijn in ZW Engeland;

* meldingen van interessante strandvondsten aan de Belgische westkust;

* de rubriek ’websites’: kritische bespreking;

* terugblik op een excursie naar Normandië via een digitale fotoreportage;

* interessante tips en weetjes o.a. uit de ‘Mollusques du Roussillon’ van B.D.D. en het gebruik van ‘Compendium of Bivalves’ van Huber.

– 13 maart:

* nieuws van de Schelpenbeurs van Parijs;

* resultaten van de zandsuppleties aan de Belgische kust (o.a. Knokke en Wenduine);

* nieuwe nummers van ‘Neptunea’ in voorbereiding: de laatste twee nummers in de reeks van acht over de bijvangsten door de Belgische visserij in de Golf van Biskaje;

* onderzoek van Dosinia lupinus, D. lupinus lincta en verwante soorten van West-Afrika;

* onderzoek van Mactra stultorum;

* de rubriek ‘websites’.

– 22 april:

* voorstelling van Neptunea, 11(1) en Neptunea, 11(2);

* aansluitend: onderzoek van Pitar rudisPitar mediterraneus;

* reiservaringen in Normandië en Bretagne in een periode van extreem laag tij;

* het verschil tussen Ocinebrellus inornatus en Ocenebra erinaceus;

* de familie Littorinidae in West-Europa;`

* het zoeken naar bivalven met een hark in Portugal (beelden gekopieerd van Canvas);

* voorbereiding van de aanwezigheid van BVC-Kust op de Internationale Schelpenbeurs in Hoboken;

* de Marginellidae van Zuid-Afrika.

– 13 mei:

* voorstelling van de schelpen aangetroffen in Normandië en Bretagne: commentaar, anecdotes en verzameltips;

* studie van de Zuid-Afrikaanse Conidae;

* de verschillen tussen Tapes philippinarum en Tapes decussatus;

* voorstelling van enkele interessante schelpen;

* demonstratie van het bewerken van digitale foto’s.

– 17 juni:

* voorstelling van de kleine Gastropoda aangetroffen in Normandië en Bretagne;

* onderscheid tussen enkele Europese Veneridae (Venerupis corrugata, V. senegalensis + var. geographica, Politapes aureus, Politapes virgineus, …;

* kritische blik op enkele websites;

* prettige en minder aangename ervaringen op de Internationale Schelpenbeurs in Hoboken;

* voorstelling van enkele interessante schelpen en nieuwe boeken.

– 26 augustus:

* introductie van nieuwe leden uit Bredene en Limburg;

* studie van de Zuid-Afrikaanse Marginellidae;

* studie van de West-Afrikaanse Marginellidae: M. glabella, M. irrorata, M. sebastiani, M. desjardini, en M. pseudodesjardini + M. pseudosebastiani als nieuwe soorten;

* determinatie van Europese micro-schelpen (Rissoidae, Pyramidellidae, …) en de manier waarop dit onderwerp op de vergaderingen kan behandeld worden;

* causerie rond de West-Atlantische Colubrariidae door David Monsecour (Aarschot);

* de variabiliteit van Glycymeris glycymeris en vergelijking met een nieuwe soort van de Canarische Eilanden.

– 23 september:

* jaarlijks bezoek aan het KBIN: commentaar + fotoreportage;

* de studie van enkele West-Europese Donacidae: Donax trunculus anatinus, Donax vittatus en D. vittatus atlanticus;

* veldwerk op de vergadering: dissectie van Aporrhais pespelecani-exemplaren uit de Golf van Biskaje op zoek naar Montacuta phascolionis; daarna werden de veroveringen verdeeld onder de aanwezigen;

* een laatste blik op de Zuid-Afrikaanse Marginellidae met beperking tot de grote soorten.

– 28 oktober:

* vergelijking tussen Acmaea testudinalis en Tectura virginea;

* een tweede dissectie van pelikaansvoetjes uit de Golf van Biskaje voor de leden die de vorige vergadering niet konden bijwonen;

* reinigen met de ultrason: demonstratie en evaluatie;

* bespreking van de soorten die werden onderzocht op het KBIN;

* demonstratie van software gebruikt bij het bewerken van de digitale foto’s;

* resultaat van een excursie na een zware storm op St. Maarten (Nederlandse Antillen): identificatie en beoordeling van de vondsten.

– 18 november:

* vastleggen van de data van de vergaderingen in het eerste semester van 2013;

* opnieuw aandacht voor nieuwe leden: welke onderwerpen zijn gewenst of welke vragen moeten beantwoord wordeen op de eerstvolgende vergaderingen?;

* opstellen van artikels voor de website;

* voorstelling van nieuwe nummers van ‘Neptunea’: projectie en bespreking van de schelpen aangetroffen in 1996 op de Shetland-Eilanden door een aantal van onze leden;

* het dossier Pseudamussium clavatum/Pseudamussium peslutrae: stand van zaken en projectie van een hondertal exemplaren uit Europese wateren, gevolgd door de zoektocht naar essentiële verschillen door Arne Ghys.

– 16 december:

* diepwatersoorten in de Straat van Mozambique op het einde van de vorige eeuw (deel I van een PowerPoint-presentatie) (F. Nolf);

* Philine quadripartita en verwante soorten in Europese en West-Afrikaanse wateren;

* het begrip variabiliteit geïllustreerd aan de hand van Aequipecten opercularis en A. audouini;

* voorstelling van enkele merkwaardige schelpen.