Activiteiten 2011

Voor het eerst sinds geruime tijd zagen we bepaalde ex-leden opnieuw opdagen en slaagden we er zelfs in om nieuwe verzamelaars te recruteren. Onze activiteiten waren dit jaar niet beperkt tot de vergaderingen in Oostende. We hebben opnieuw aangeknoopt met het veldwerk. Helaas zijn de meeste verzamelaars niet geneigd om zich nog eens op een andere datum te verplaatsen. We kunnen heel goed begrijpen dat leden ook nog andere verplichtingen hebben op zondag maar we hopen dat de resultaten van onze excursies iedereen zullen verleiden om eens de stap naar rotsen en stranden te wagen. We kunnen verzekeren dat onze jongeren daar wel telkens weer naar uitkijken.

Overzicht van de activiteiten in 2011

– 16 januari:

* statutaire vergadering;

* een relaas van Hendrik White over zijn verblijf gedurende enkele weken in Port Elizabeth (Zuid-Afrika);

* een gezellig onderonsje met cava (met dank aan leverancier Adriaan Janssens voor de schenking) en uitgebreide schotels met hapjes.

– 20 februari: excursie naar Audresselles.

– 27 maart:

* visualisatie van micro-schelpen via microscoop naar laptop en beamer;

* een verslag van de excursie naar Audresselles: diaprojectie en voorstelling van de vondsten;

* een eerste blik op de artikels in de tiende jaargang van Neptunea;

* het project ‘variabiliteit van Europese mariene mollusken’;

* echo’s van de schelpenbeurs in Parijs.

– 10 april:

* studie van Patella miniata (Zuid-Afrika) en nieuw beschreven Patella-soorten (door Werner Massier) van Namibië;

* studie van de West-Afrikaanse Veneridae;

* een diavoorstelling van de schelpenbeurs in Parijs;

* voorstelling van een nieuw nummer van ‘Neptunea’;

* diaprojectie van levende weekdieren in Tunesië (fantastische beelden bezorgd door een Franse duikersgroep van het AFC).

– 8 mei:

* verdere studie van de West-Afrikaanse Veneridae;

* voorstelling van Neptunea, 10(2) met de beschrijving van een aantal nieuwe soorten;

* nieuws van de schelpenbeurs in Londen met diaprojectie;

* tweede deel van de onderwaterbeelden in Tunesië;

* voorstelling van enkele nieuwe interessante soorten;

* oproep tot medewerking aan het ‘Symposium 50 jaar BVC’ in oktober (formulering van ideeën).

– 19 juni:

* impressie van de Shellshow in Antwerpen;

* een nostalgische terugblik op excursies in de pioniersperiode (1980-82) via een Super 8 mm-film;

* inkijken en beoordelen van nieuwe boeken;

* Europese Veneridae: voorstelling en bespreking gevolgd door onderzoek van de variabiliteit;

* schelpen uit de collectie Bernard (Gabon), tijdelijk uitgeleend door het MNHN;

* onderzoek van Marginella helmatina en gelijkaardige soorten in West-Afrika aan de hand van het materiaal van het MNHN.

– 21 augustus:

* verslag van het bezoek aan het KBIN;

* studie van enkele Zuid-Afrikaanse Fasciolariidae aan de hand van de collectie ‘Hendrik White’;

* onderzoek van het geslacht Callumbonella: studie van het materiaal van het MNHN;

* voorstelling van nieuwe schelpen, artikels en boeken.

– 18 september:

* gebruik van twee soorten microscopen bij het onderzoek en de projectie van micro-schelpen;

* verslag van de excursie naar Wimereux: voorstelling van schelpen en diaprojectie;

* bespreking van de Europese Lucinidae, Ungulinidae en vergelijking met Mysia undata;

* determinatie van Zuid-Afrikaanse Cypraeidae en enkele West-Afrikaanse Clavatulidae;

* beelden van de onderzochte schelpen in het KBIN.

 – 16 oktober:

* onderscheid tussen Fusinus saundersi en Fusinus maroccensis (West-Afrika);

* zandsuppleties aan de Belgische kust: kennismaking met de start van de werken in Koksijde;

* PowerPoint-presentatie over de afdeling ‘Kust’ op de jubileumviering in Antwerpen;

* dia’s van Franse duikers in Noord-Afrika (derde deel);

* voorstelling van aanwinsten (o.a. kleurvormen van Chlamys nivea en schelpen van West-Afrika).

– 20 november:

* de Europese Lucinidae: studie van de kleinere soorten;

* zandsuppleties aan de Belgische kust: spectaculaire resultaten na een vijftal uitstappen;

* voorstelling van het derde nummer van ‘Neptunea’: de Pectinidae, Astartidae en Cardiidae in de Golf van Biskaje;

* een eerste oppervlakkige kennismaking met Pseudamussium clavatum en P. peslutrae;

* overzicht van enkele interessante en weinig gekende vindplaatsen van schelpen in Normandië en Bretagne;

* determinatie van onbekende schelpen.

– 18 december:

* evaluatie van het tijdschrift (op- en aanmerkingen gevolgd door voorstellen tot verbetering);

* oproep voor desiderata op de volgende vergaderingen;

* zandsuppleties in Koksijde en Oostende: besluiten bij het einde van de werken;

* grondige studie van de twee Europese Pseudamussium-soorten en kritische blik op dit onderwerp in boeken en website-informatie;

* aansluitend een voorstelling van enkele andere interessante websites i.v.m. schelpen.