Jaarverslag 2021 van de ’Neptunea’-groep

Het hoeft niet meer herhaald te worden, maar het is echt wel zo dat de COVID-pandemie ernstig heeft ingegrepen in het verenigingsleven. Dit jaar kon de werkgroep ‘Neptunea’ slechts drie maal samenkomen. We hadden misschien meer risico’s kunnen nemen door willens nillens toch samen te komen via ‘surrogaat’-‘Zoom’-contacten, maar deze nieuwe vorm van communicatie leek ons niet geschikt binnen de beoogde doelstellingen.

Het studiewerk heeft er ook onder geleden, omdat ernstige publicaties alleen kunnen gerealiseerd worden door materiaal uit een aantal belangrijke collecties samen te brengen en te vergelijken. Slechts één nummer van het tijdschrift kon samengesteld worden. Het ontbreekt ons echter niet aan ideeën en manuscripten, maar voor de definitieve teksten wordt het wachten op een corona-vrije samenleving.

Allerlei kosten zoals de website en de investering in audiovisuele middelen (TV, digitale microscoopjes, laptops, nieuw fototoestel, lenzen en software) wegen zwaar door en kunnen via de inkomsten van de ‘bar’ en het verminderd bedrag aan lidgelden niet gecompenseerd worden. Er is geen financiële reserve meer en voortaan wordt BVC-Kust gesponsord door Frank Nolf.

Gelukkig is er ook goed nieuws. Een drietal nieuwe leden hebben zich lid gemaakt en de kennismaking laat het allerbeste verhopen. De aanwinsten stralen een ongekende geestdrift uit die ze hopelijk in de toekomst kunnen overbrengen op de ‘anciens’. Om die ‘starters’ te belonen zullen we voortaan op elke vergadering aandacht besteden aan de basis en een antwoord bezorgen op volgende vragen: welke boeken moet ik liefst gebruiken? Hoe moet ik schelpen kuisen zonder ze te beschadigen? Hoe moet ik keverslakken prepareren en bewaren in mijn collectie? Hoe moet ik mijn verzameling inventariseren?

Vermits er ook vraag is naar excursies zullen we proberen iedereen eens uit haar/zijn kot te lokken voor een uitstap langs de Belgische kust (Bredene, De Panne, Baai van Heist, …). Zolang de pandemie problemen roet in het eten blijft gooien, zullen we kleinere groepjes uitnodigen. Dit is ondertussen al met goed resultaat uitgeprobeerd en doet het beste verhopen voor het nieuw werkjaar.

Om eerlijk te zijn, het was een kwestie van buigen of barsten. Zonder de injectie van ‘vers bloed’ en de noodzakelijke financiële inbreng zagen we geen toekomst meer voor onze werkgroep die een stille dood aan het sterven was. Daarom danken we alle leden die ons blijven steunen met hun aanwezigheid op de vergaderigen, hun aanbod van studiemateriaal, de vruchtbare discussies en geschreven artikels.

Overzicht van de activiteiten in 2021

– 20 juni:

* de voorstelling van Neptunea, 15(3): aanwezighied van Euspira lemaitrei in West-Afrika, het enigma van de Venus simulans/Venus verrucosa en nieuwe soorten in de familie TEREBRIDAE;

* de resultaten van een excursie naar De Panne in augustus 2020: de zoektocht naar landslakken langs het grenspad (PowerPoint-presentatie door Matthias en Delphine Clement, Dirk Nolf, en Frank Nolf);

* intermezzo: beelden van de storm ‘Odette’ aan de Belgische kust (september 2020);

* verbeterde versies van enkele PowerPoints: ‘Modiolus gallicus’, Euspira lemaitrei en Venus verrucosa/V. simulans (F. Nolf);

* het gebruik van elektronische microscoopjes bij het determineren van schelpen en de projectie via een beamer of TV op de vergaderingen (Yves Terryn & F. Nolf);

* een demonstratie door Dirk Nolf van het fotograferen in lagen met focus shift: vereiste apparatuur, geschikte software + voorstelling van de resultaten;

– 19 september:

* hoofdbrok van de vergadering was de introductie van drie nieuwe leden: in tijden van lockdowns en corona-uitbraken is dat een hele prestatie!

Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de historiek, de doelstellingen en de resultaten van 44 jaar (!) werking in de verf te zetten. Elk aanwezig lid kreeg de kans om zichzelf nog eens voor te stellen met zijn/haar curriculum en dito verzameling;

* beelden van ‘La grotte aux coquillages’ (Kent, Engeland, VK);

* het voorkomen van de nieuwe exoot Mulinia lateralis langs de Belgische kust: artikels in het ‘Zeepaardje’, ‘De Strandvlo’ + persoonlijke vondsten en projectie van de exemplaren (F. Nolf);

* nieuw verschenen boeken ter inzage (Steve Hubrecht en F. Nolf);

* de voorstelling van de nieuwe soort Barnea pseudotruncata (Western Sahara) en de aanwezighied van Pholas dactylus in West- en Zuid-Afrika (S. Hubrecht, J. Verstraeten en F. Nolf)

– 24 oktober:

* een overzicht van het genus Architectonica (familie: ARCHITECTONICIDAE) door Steve Hubrecht met exemplaren uit zijn collectie;

* digitale beelden van een bezoek aan de schelpenverzameling van de Verbeke Foundation (Kemzeke);

* kennismaking met enkele Acesta-soorten (familie LIMIDAE) van de Indo-Pacific en Antarctica en voorstelling van twee nieuwe soorten (collecties MNHN, F. Nolf en S. Hubrecht);

* voortaan wordt in elke vergadering aandacht besteed aan de ‘opleiding’ van ‘starters’: nieuwe leden krijgen de kans om vragen te stellen en worden zo wegwijs gemaakt in de vaak moeilijke – maar o zo boeiende wereld – van het schelpenverzamelen.

In de oktobervergadering leerden we hoe een databank op verschillende manieren kan aangelegd worden (kaartensysteem, catalogus met lijsten of elektronisch – DBMS zoals Microsoft Access, 4th Dimension of File Maker Pro, werkblad in Numbers (Mac) of Excel (Mac/Windows-PC).

Jan Libbrecht nam het voortouw door als nieuw lid zijn databank op Access voor te stellen.

We verwijzen naar onze website <www.neptunea.org> dat een overzicht bezorgt van alle verschenen artikels in het tijdschrift en waar ook ons jaarverslag kan geraadpleegd worden. De powerpoint-presentaties zijn daar ook beschikbaar.

Het is wachten op de beslissingen van de federale overheid om te weten in welke mate de vergaderingen in beperkte kring kunnen doorgaan. Zeker is dat we geen risico’s wensen te nemen om de gezondheid van de leden in gevaar te brengen. Eventueel zullen kleinere groepen samenkomen, zodat een veilige afstand kan bewaard worden met aandacht voor voldoende ventilatie. De leden worden tijdig op de hoogte gebracht van de data waarop vergaderigen zullen doorgaan.