Het 'NEPTUNEA' project'Neptunea' is een Belgische groep van actieve conchyliologen en schelpenverzamelaars.

Ze opteert voor volgende doelstellingen:

  • maandelijkse vergaderingen in de ‘Square House’, Pr. Stefanieplein 43, Oostende;
  • publicatie van het tijdschrift ‘Neptunea’, beheerd door verantwoordelijke uitgever Frank Nolf;
  • een website <www.neptunea.org> , met Arne Ghys als webmaster;
  • determinatie van mollusken, uitwisseling van kennis en exemplaren: de ‘Square House’ beschikt over een bibliotheek met honderden boeken, tijdschriften en artikels evenals voldoende microscopen die continu – het hele jaar na afspraak - ter beschikking staan voor de leden bij de studie van mollusken;
  • mogelijkheid om permanent contact op te nemen met de ‘Square House’ voor online determinatie van schelpen;
  • de beschrijving van nieuwe soorten en de revisie van een soort, genus of familie in het tijdschrift;
  • uitwisseling van informatie op de maandelijkse bijeenkomsten: collectie-technieken, reiniging van schelpen, nieuwe uitgaven en nummers van tijdschriften ter inzage;
  • voordrachten met power point-projecties door gespecialiseerde sprekers;
  • een website met reisverslagen en foto’s van mollusken in een galerij van Europese en West-Afrikaanse schelpen;
  • waardebepaling van schelpen en aankoop van wetenschappelijke schelpencollecties.

Indien u wenst aan te sluiten contacteer:

Frank Nolf
Pr. Stefanieplein 43
8400 Oostende
frank.nolf@pandora.be)

. Het lidgeld bedraagt € 10/jaar;
. Elk nummer van het tijdschrift kost € 12;
. Elektronische versies in PDF-formaat van vol. 1 t/m vol. 11 van ‘Neptunea’ kunnen bekomen worden tegen de prijs van € 6/nummer. Betaling via PayPal (frank.nolf@pandora.be).

Vergeet niet: het succes van onze formule hangt af van de bereidwilligheid van de leden om materiaal met elkaar te delen (informatie, kennis, boeken, tijdschriften, artikels, schelpen, …)!